El Museu Arqueològic de Borriana, col.labora amb aquells investigadors que desitgen publicar articles sobre el nostre patrimoni cultural; però a més desenrrotlla treballs d' investigació propis o en col.laboració amb entitats o investigadors, dels quals s'originen moltes vegades articles en revistes o congressos i llibres.

  • Recuperació del conjunt d'una tomba de la necròpolis ibérica d'Orley. 2008
  • Noves aportacions al coneiximent de la muralla islàmica de Borriana. 2009
  • Excavació arqueològica en l'entorn de l'absis (Esglesia del Salvador). 2009
  • Art a Borriana fa 2500 anys. 2011
  • Els bombardejos de l'aviació italiana sobre Borriana. 2010
  • Noves aportacions al soterrament del crater d'Orleyl. 2010
  • Espais de Llum - Capitol II Época Paleocristiana i visigoda. 2008.