El museu arqueològic de Borriana compta amb una área on els restauradors poden recuperar i restaurar els fons arqueològics del museu.

També es realitzen extraccions de materials delicats en la pròpia excavació i se supervisa l'estat de conservació dels materials exposats o emmagatzemats. Quan el museu compta amb la col.laboració de restauradors-conservadors professionals, es realitzen totes este tasques gràcies al laboratori equipat amb que compte l'entitat, sens dubte el millor equipat de tota la comarca.