En esta sala es mostren les principals restes arqueològiques de Borriana i del seu terme municipal.

En esta sala trobem una breu explicació dels origens de Borriana i els jaciments del seu terme municipal. Els més importants son:

Jaciments prehistòrics i protohistòrics (neolitic fins época ibérica):

  • Vinarragrell
  • El Tirao
  • Torre d'Onda

 

Jaciments romans:

  • Sant Gregori
  • El Palau
  • Marjalet
  • La Regenta
  • El Calamó

Jaciments medievals:

  • Carabona
  • Ciutat musulmana de Borriana