En esta sala comptem com treballen els arqueòlegs, restauradors i historiadors. En esta sala trobem una breu explicació del treball dels arqueòlegs i investigadors; des del jaciment on descobrixen les restes, fins que estos arriben al museu. Podem veure alguns exemples d'importants excavacions i de com apareixen les restes arqueològiques. També s'explica el treball dels restauradors, encarregats de conservar i recuperar les peces arqueològiques descobertes pels arqueòlegs. S'exposen alguns exemples del complex procés de netejar, muntar i recompondre peces arqueològiques. L'últim bloc d'esta sala tracta de la labor dels museus, principalment exposar i conservar les peces i organitzar activitats relacionades amb el patrimoni, ací coneixerem resumidament la història del nostre museu.