El Museu Arqueològic de Borriana compta amb 3 sales temàtiques dedicades al patrimoni històric i arqueològic. totes estan dotades de recursos audiovisuals i didàctics on s'ha tingut en compte l'accessibilitat i un discurs museogràfic pensat per a tots els públics.

 

 

 

Cada sala compta amb material de suport didàctic i museogràfic que permet les visites autoguiades

 

 

 

Document guia didàctica

 

 

 

  • Sala 1 - L'arqueologia com a ciència i arqueologia de la mort

 

En esta sala comptem com treballen els arqueòlegs, restauradors i historiadors. A més es presenten exemples de la coneguda com a arqueologia de la mort, que és l'estudi dels soterraments (Veure galeria)

 

 

 

  • Sala 2 - Història i arqueologia de Borriana

 

En esta sala es mostren les principals restes arqueològiques de la ciutat de Borriana, des del seu origen musulmà (Veure galeria)

 

 

 

  • Sala 3 - Història i arqueologia de la Plana Baixa i de la província de Castelló (Veure galeria)

 

En esta sala estan les principals peces arqueològiques del museu que comprenen des de la prehistòria fins a l'època moderna

 

 

 

  • Sala 4 - Borriana romana

 

En esta sala mostrem les principals restes romans trobats en l'acabe de Borriana i el seu entorn, incloses algunes peces de la resta d'Hispània.

 

 

 

  • El jardí arqueològic

 

Situat en el jardí del Centre Municipal de Cultura, mostra en el seu pati restes d'elements de pedra, desde l'epoca romana a la contemporanea.