El Servici Municipal d'Arqueologia col·labora en excavacions realitzades per arqueòlegs i investigadors que complisquen els requisits de qualitat científica de l'entitat i la normativa municipal vigent. A més desenrotllar amb mitjans propis intervencions arqueològiques la finalitat de la qual és conéixer millor i protegir els jaciments arqueològics municipals i de la província. Des de la seua creació ha dut a terme les següents intervencions arqueològiques:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Excavació arqueològica en Carabona (campanya 2006)

-Excavació arqueològica en la terrassa Paia (campanya 2007)

-Excavació arqueològica en Torre d' Onda (campanya 2008)

-Seguiment arqueològic del derrocament de la casa Abadia de la parròquia del Salvador -Seguiment arqueològic del derrocament de l'hospital de Sant Blai

-Excavació arqueològica de la torre de la muralla del carrer Sant Pascual 28 (pendent) -Excavació arqueològica en el jaciment romà del Palau, anys 2007 I 2011

-Excavació arqueològica de la torre de la muralla de la plaça del racó de l' Abadia - Excavació arqueològica de Sant Gregori

-Excavació arqueològica de la Nova Casa Abadia de l'Església del Salvador (any 2009)

-Seguiments arqueològics en El Carrer Major, Plaça Sant Blai, Carrer Misericòrdia, Carrer La Sang, Carrer Sant Joan i Carrer Sant Pere Pasqual (anys 2009-2011)

-Col·laboració en l'excavació de la Universitat Jaume I en la vila romana de Sant Gregori