ACTUALMENT L'ARQUEOLOGIA URBANA I RURAL ESTÀ REGLAMENTADA PER UNA SÈRIE DE LLEIS, NORMATIVES I DISPOSICIONS, A LES QUALS HAN D'ATINDRE'S NO SOLS ELS ARQUEÒLEGS, SI NO TAMBÉ TOTES LES PERSONES FÍSIQUES, JURÍDIQUES I LA PRÒPIA ADMINISTRACIÓ PUBLICA. ELS PRINCIPALS TEXTOS LEGALS SÓN ELS SEGÜENTS:

 

 

 

 • LLEI DE PATRIMONI HISTÒRIC ESPANYOL DE 1985

 • LLEI DE PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ 4/1998

 • 1a MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ 7/2004

 • 2a MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ 5/2007

 • ORDE DE 1987 QUE REGULA LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ARQUEOLÒGIQUES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

 • DECRET 23/1989, DE 27 DE FEBRER, DE LA GENERALITAT VALENCIANA, PEL QUE ES REGULA L'EXERCICI DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE PATRIMONI HISTÒRIC.

 

ALTRES LLEIS MÉS GENÈRIQUES TAMBÉ COMPTEN AMB APARTATS RELACIONATS AMB EL PATRIMONI HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC, COM EL CODI CIVIL, EL CODI PENAL, LLEI D'IMPACTE AMBIENTAL, ETC.

 

 

 

EL SERVICI MUNICIPAL D'ARQUEOLÒGICA HA PROPOSAT UNA NORMATIVA MUNICIPAL I UNA SÈRIE D'ACORDS O CONVENIS QUE PERMETEN ORDENAR I AGILITZAR EL SEU FUNCIONAMENT ESTES SÓN LES SEGÜENTS:

 

 

 

 • CONVENI AMB LA URBANITZADORA GOLF-SANTGREGORI, S.A

 • CONVENI AMB EL LABORATORI D'ARQUEOLOGIA DE LA UJI

 • CONVENI DE LA FACULTAT DE BELLES ARTS DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

 • ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PRACTIQUES D'ALUMNES DE LA UJI

 • REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SERVICI D'INVESTIGACIÓ ARQUEOLÒGICA MUNICIPAL

 • REGLAMENT MUNICIPAL DE DEPOSIT DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS EN EL MUSEU