El servici d'investigació arqueològica municipal de Borriana funciona dins de l'organigrama del Museu Arqueològic de la ciutat i té el seu origen l'any 2005 quan es va convocar per primera vegada la plaça funcionarial de director de museu i arqueòleg municipal, que va implicar en la creació d'un nou servici per al ciutadà.

Dos són les línies d'actuació de l'arqueologia municipal:

Administrativa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Col·labora amb altres àrees municipals, de l'administració autonòmica i central a fer complir la legislació vigent sobre patrimoni.

-Informa i desenrotlla mesures per a la protecció del patrimoni històric i arqueològic municipal.

-Assessora a persones físiques i jurídiques en l'àrea de patrimoni cultural.

-Projecta i supervisa activitats municipals que afecten elements històrics o arqueològics. -Inspecciona i informa d'activitats que puguen danyar el patrimoni.

Científica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Col·labora amb entitats científiques com la Universitat Jaume I o Universitat CEU Sant Pau a desenrotllar activitats que permeten conéixer millor patrimoni històric i arqueològic municipal.

-Recolza les intervencions arqueològiques realitzades en el terme municipal perquè es desenrotllen de forma correcta. -desenrotlla excavacions arqueològiques, projectes d'investigació i restauració per a ampliar i millorar el patrimoni cultural municipal.

-Publica articles en congressos, revistes científiques i mitjans públics per a divulgar el patrimoni borrianenc.

-Coordina els resultats de les intervencions arqueològiques realitzades en l'acabe per a permetre que es forme un conjunt homogeni que facilite la comprensió general del patrimoni de Borriana.