• Excavació arqueològica en el Palau
  • Excavació arqueològica en Sant Gregori
  • Exposició de les principals troballes de l'excavació de Torre d'Onda
  • Restauració de materials arqueològics romans del jaciment del Marjalet
  • Publicació de l'article en el BIM "La excavació arqueológica de Torre d'Onda
  • Organització en Septembre de la IV volta ciclocultural al terme municipal de Borriana
  • Reapertura de les sales 1 i 2 del museu