• Excavació arqueològica en torre d'Onda
  • Excavació arqueológica en la Terrassa Payá
  • Exposició de les principals troballes de l'excavació de Carabona
  • Restauració de la boca de gerra medieval de la Terrassa Payá
  • Publicació de l'article en el BIM "l'excavació arqueológica de Carabona"
  • Organització en Septembre de la III volta ciclocultural al terme municipal de Borriana