- Excavació arqueològica en el Palau

- Excavació arqueológica en Sant Gregori

- Exposició de les principals troballes de la excavació del Palau

- Restauració materials arqueològics

- Col.laboració amb la I Jornada sobre patrimoni romà en la provincia de Castelló