• Excavació arqueològica en el Palau
  • Excavació arqueològica en Sant Gregori
  • Exposició de les principals troballes de l'excavació de Torre d'Onda
  • Restauració de materials arqueològics romans del jaciment del marjalet
  • Publicació del article en el BIM "La excavación arqueológica de Torre d'Onda"
  • Organització en septembre de la IV volta ciclocultural al terme municipal de Borriana
  • Reaptura de totes les sales del museu