• Excavació arqueològica en Sant Gregori
  • Creació de la guia didàctica del museu
  • Restauració de materials arqueològics romans del jaciment de Sant Gregori
  • Publicacions d'article en el Butlletí "El Pla"
  • Organització en septembre de la VIII volta ciclocultural al terme muncipal de Borriana
  • Organització d'exposicions temporals
  • El.laboració de material audivisual propi per al museu
  • Jornades de portes obertes en el museu